Giới thiệu

Lễ hội Cổ Loa mở hội vào mùng 6 tháng Giêng với không gian trung tâm là khu vực thành Nội. Chủ thể văn hóa lễ hội Cổ Loa là cộng đồng cư dân 8 làng cùng thờ đức vua An Dương Vương thuộc Bát xã Loa Thành.
Lễ hội Cổ Loa là một lễ hội điển hình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với các nghi thức lễ tế, lễ rước kiệu tôn nghiêm, thành kính, linh thiêng; trò diễn, trò chơi dân gian mang tính nghệ thuật sinh động; ẩm thực cổ truyền của vùng đất cố đô xưa. Lễ hội Cổ Loa được người dân không ngừng sáng tạo ra những nét văn hóa mới, đồng thời vẫn bảo lưu được giá trị cốt lõi, tốt đẹp, truyền thống để thế hệ mai sau lại trao truyền và không ngừng sáng tạo, hưởng thụ văn hóa.
Ngày 03/02/2021, lễ hội Cổ Loa được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Quốc gia tại Quyết định số 603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Triển lãm gồm 03 nội dung:
- An Dương Vương và lễ hội Cổ Loa.
- Những nét văn hóa độc đáo.
- Hội làng trong Bát xã Loa Thành.

Không gian triển lãm

Chủ đề 1

An Dương Vương và Lễ hội Cổ Loa

Chủ đề 2

Những nét văn hóa độc đáo

Chủ đề 3

Hội làng trong Bát Xã Loa Thành